Archive by Author

Nuusbrief April 2016

Image

Wat het gebeur sedert ons vorige nuusbrief in September 2015?   Ons Predikante Ds. Christo Landman het 31 Januarie na 34 jaar diens in Knysna, op normale aftreeouderdom geëmeriteer. Die Kerkraad het ‘n jaar gelede al besluit dat ons kerk se finansies nie twee voltydse predikante kan bekostig nie. Sien grafieke elders op hierdie blad. […]

Waardes van NG Knysna

Business development - Closeup of hands holding seedling in a group

Ons wil ‘n gemeenskap wees wat: gebou word, versterk word en groei deur die Woord van God; liefde, integriteit en opregtheid lewe; ruimtes skep waarbinne mense bemagtig word om self te kan bedien; mense uitdaag tot ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus en op die pad van geloofsgroei begelei; gasvry teenoor almal is; ruimte maak […]

Spesiale Aanddiens met RINA HUGO

Daar word ‘n spesiale lofprysingsaanddiens gehou met die welbekende sangeres, RINA HUGO om die doelstellings en werksaamhede van die Christelike Seemansorganisasie (CSO) bekend te stel. Die CSO is interkerklik van aard en doen die afgelope 75 jaar reeds sendingwerk in die groot hawens van Suid-Afrika (besoek gerus hul webblad by www.cso.co.za). Een van die maniere […]