Baba truitjie uitreik projek

BABY POWER is ‘n pragtige projek wat uitreik na pasgebore babas en hul mammas.

NG Kerk Knysna Uitreik

Ons gemeente het ook betrokke geraak en het onlangs die 85ste truitjie klaar gebrei en geskenk.

Leoni het aan Elza Kellerman gevra om meer oor die projek te vertel.

Sy vertel die bediening staan onder beskerming van die Knysna Vineyard Kerk maar is inter-kerklik. Dit word tans ondersteun deur lede van die Baptiste, NG en Vineyard kerke en ons droom van meer! 

Ons bediening is gebasseer op ‘n passievolle geloof in die krag van ‘n seengebed. Met die mamma se toestemming lê ons hande op die baba en spreek in die naam van Jesus net lewe, vreugde en liefde oor hom of haar uit. Ons vertel vir die baba en mamma dat hy of sy perfek geskape is na God se beeld. Ons bevestig dat hy of sy spesiaal is en dat God reeds voor die oomblik van konsepsie sy of haar naam geken het. God het ‘n plan met sy of haar lewe. Ons leer die mamma en pappa dat hulle outoriteit van God ontvang het om dwarsdeur hulle kindjie se lewe seen te spreek oor hul kind se lewe.   

Ons gee ‘n geskenkie vir die baba in die vorm van ‘n truitjie of kombersie – gemaak deur vroue van die NG Kerk en Vineyard. Vir die mamma gee ons ‘n hangertjie of gehekelde blom om hulle te herinner aan die seen wat oor hul kindjie gespreek is en om hulle aan te moedig om voort te gaan daarmee.

Daar is ‘n ander wonderlike groep vroue wat ‘n enorme werk doen deur pragtige en omvattende geskenkpakkies saam te stel wat dan deur die verpleegpersoneel versprei word. Hulle voorsien in baba en mamma se onmiddellike materiele en praktiese behoeftes. Daarom is die  klem van ons “Baby Power”-bediening aanvullend om die liefde van Jesus te bring en mamma en baba te bemagtig.Brei-projek-2

Ivonne Kirchner, ‘n jong, passievolle Duitse vrywilliger by Youth For Christ is ook geesdriftig betrokke en ons is opgewonde om te sien waar in die wereld sy hierdie bediening gaan saamneem! Met die bevestiging en seen van die Vineyard se leierskap, is die bediening besig om ook wyer as Knysna te beweeg. Babatjies word oral gebore en die projek skep geleentheid om die Evangelie van Jesus te verkondig…..in Judea, Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde.

Klaar gebreide truitjies kan aan Leoni van Rooyen gegee word.

As jy graag wil help brei, skakel Leoni by 084 9900064 en sy sal die patroon vir jou email of gee.

Skakel Elza Kellerman by 082 5788514 indien jy graag verder betrokke wil raak met besoeke of ander bydraes. 

Wat ander sê oor die projek…

“…ek brei elke keer ‘n stukkie as ek by die skool in die kar sit en wag. Dit is lekker om te voel jy doen iets wat ‘n verskil maak aan iemand anders se lewe”

“…my ma is mal oor brei, sy sal dit geniet om vir die babatjies iets te kan maak.”

“…dit is moeilik om tyd te vind om deel te wees van ‘n uitreik projek, maar die projek het dit vir my moontlik gemaak om ook ‘n bydrae te maak. Ek het die vorige vakansie in die kar oppad Kaap toe en terug ‘n truitjie klaar gebrei.”

“… ek bid vir die babatjie terwyl ek aan die trui brei.”

Tags: , , ,