EREDIENSTE

Daar is twee eredienste:

Om 08:45 ‘n meer tradisionele erediens in die Kerkgebou en
om 09:45 ‘n diens met ‘n meer informele aanslag, in Kruiskerk (Kerksaal).

Alle gesamentlike dienste vind plaas om 09:00.

Tydens vakansies en langnaweke vind eredienste plaas in die Kerkgebou om 09:00.

 

Buffelsbaai, Rheenendal en Brenton-On-Sea

Wyksbyeenkomste en -eredienste word deur die jaar by geleentheid in ons gemeente se kerksale by Rheenendal en Buffelsbaai asook in die Brenton gemeenskapsaal gehou.
Sien “kalender” vir datums en tye.

 

Nagmaaldienste

Nagmaal vind een keer per kwartaal tydens ‘n gesamentlike erediens plaas op die Sondag soos aangedui op die gemeente kalender.