Ander FAQ

Hoe laat is die erediens?

Watter manier kan ek my dankoffer gee?

Sien verskillende opsies vir dankoffers gee.

Is ‘n moederskamer beskikbaar?

In Kruiskerk oorkant die dames kleedkamer en in die Kerkgebou in die konsistorie (agter die preekstoel)

 Hoe laat is Kategese?

Kategese is direk na die eredienste in verskeie lokale.

 Ek is nuut wat kan ek doen?

Elke Sondag na die erediens is daar ‘n kerkraadslid wat nuwe intrekkers verwelkom en inligting verskaf.

  • In die boonste Kerk kan jy voor die preekstoel ‘n kerkraadslid ontmoet.
  • In die Kruiskerk ontmoet julle mekaar voor die Mediasentrum. (op met die trappe)

Sien verskillende bedieninge om betrokke te raak.

 Het die gemeente ‘n Facebook bladsy?

Ja, “like” ons Facebook bladsy en bly op hoogte.