Begrafnis

begrafnis

Na die dood van ‘n geliefde skakel die familie die Kerkkantoor om die nodige reëlings vir die begrafnisdiens te tref.

 

Indien u van ‘n begrafnisondernemer gebruik maak, laat hulle eers die datum en tyd van die begrafnis met die Kerkkantoor bevestig voor finale reëlings getref word.

Indien u self die diens reël, skakel die Kerkkantoor.

U is self verantwoordelik vir die opstel en vermenigvuldiging van die pamflet waarop die liedere is. Andersins moet u met die begrafnisondernemer of ‘n buite-instansie daarvoor reël. Die liedere moet aan die orrelis deurgegee word, sodat seker gemaak kan word dat sy oor die nodige bladmusiek daarvoor beskik.

Roudienste en begrafnisse vind slegs vanuit die Kerkgebou plaas.

Geen begrafnisse sal op ‘n Saterdag plaasvind nie.

Die kis word nie in die liturgiese ruimte toegelaat nie, maar kan wel in die sykant voorportaal geplaas word.

Indien u ‘n blommeruiker in die kerkgebou wil hê, moet u self daarvoor reël.

Indien u ‘n teedrinkfunksie na die begrafnis of roudiens wil hê, moet u ook met die Kerkkantoor daarvoor reël.

Die fasiliteit in die Kerkgebou is gratis, maar as enige van die sale (indien beskikbaar) gebruik word vir die diens of vir verversings na die tyd, is die kostes soos hieronder aangedui van toepassing.

  • Koffie, tee, melk en suiker word voorsien en daar is indien vereis, lidmate om dit te bedien.
  • Die familie is self daarvoor verantwoordelik om die eetgoed en koeldrank te voorsien.

 

Kostes:

Leraar 
R500

Orrelis 
R500

Fasiliteite Beampte
R500

Huur van Saal
R500

Huur van Kerkgebou
Gratis