Doop

 Doop

Wanneer kan ons ons kind laat doop?

Elke eerste Sondag van die maand is daar geleentheid om te doop.

Wat moet ons doen as ons ons kind wil laat doop?

  1. Vul die onderstaande vorm in of kontak die Kerkkantoor.
  2. Gaan haal ‘n boekie by die Kerkkantoor wat handel oor die doop en lees dit deur.
  3. Doopgesprek met die betrokke predikant.
  4. E-pos ‘n foto van jou kind en sy of haar volle naam aan ngknysna@telkomsa.net (voor Woensdag 10:00 voor die doop).

Doop Inligting Vorm

 

Verifikasie (Voltooi asseblief onderstaande. Dit is om spam te voorkom. Dankie!)