Troue

bruid

Baie geluk!

Graag wil ons die dag saam met julle spesiaal maak.

Handige stappe wat jy kan volg:

1.   Datum

Om datum te bevestig, maak seker van beskikbaarheid van:
•  Predikant
•  Kerkgebou
•  Koster
•  Orrelis

2.  Predikant

Bespreek die datum van die troue met die betrokke predikant.

 

 3.  Kerkgebou en Koster

Skakel ons koster, Linda by 044 382 1525, (Maandae tot Vrydae, 09:00 tot 13:00)
•  bespreek kerkgebou
•  bevestig Linda (koster) se beskikbaarheid

 

4. Orrelis

Skakel Mev Marie Kok (082 855 1837) of Eric Burger (044 343 1337 of 084 443 1973), en reël vir orrelspel tydens die diens.  Maak ook ‘n afspraak met die orrelis om liedere te bespreek.

 

Ander praktiese reelings:

1. Dokumente:

Gewaarmerkte afskrifte van Identiteits Dokumente van:
• Bruid
• Bruidegom
•  Twee getuies

Handig asb in by kerkkantoor een week voor die troue.

 

2. Blomme:

Ruikers moet asb sover moontlik vooraf gedoen word en nie in die Kerk nie.

 

3. Tye:

Huweliks seremonies kan tussen 9:00 en 17:00 plaasvind. Slegs een seremonie per oggend en een seremonie per middag kan geakkomodeer word.

 

4. Inoefening:

Indien u die seremonie in die kerk vooraf wil inoefen moet daar drie dae voorafgaande met die betrokke persone reelings getref word en die nodige fooie daarvoor betaal word.

Kontak Linda (koster) by 044 382 1525.

 

5. Video opnames:

Stel asb die betrokke predikant vooraf in kennis indien opnames gemaak gaan word.

 

6. Kerse:

Indien daar kerse gebruik word, moet dit drupvrye kerse wees en in behoorlike houers geplaas word sodat daar nie kerswas op die matte en meubels drup nie.

 

7. Meubels in Kerkgebou en konsistorie:

Geen meubels mag verskuif word nie en alle versiersels moet direk na afloop van die seremonie verwyder word.

KRAGONDERBREKINGS

Die Kerk aanvaar geen aanspreeklikheid vir kragonderbrekings tydens die seremonie wat deur die Munisipaliteit of Eskom veroorsaak is nie.

Kostes:

Neem asb kennis indien die seremonie 15 minute (of meer) laat begin, ekstra koste verhaal sal word. (Neem asb in ag dat die leraar, orrelis en koster uurliks betaal word.)

Koste
Gemeente Lede
Ander

Leraar
R400
R800

Orrelis 
R400
R800

Koster  
R400
 R800

Klankoperateur (opsioneel) 
R250
R500

Registrasiefooi 
R500
R500

Kerkhuur 
gratis 
R1 000

Buffelsbaai saal 
R250
R500

Rheenendal saal 
R250
R500

Skadedeposito
R500
R500

 

Vul asb die onderstaande vorm in:

Trou inligting

 

Verifikasie (Voltooi asb die onderstaande. Dit is om spam te voorkom. Dankie!)