Troue

 troue

Baie geluk!

Graag wil ons die dag saam met julle spesiaal maak.

Handige stappe wat jy kan volg:

Datum

Om die datum te bevestig, maak seker van die beskikbaarheid van:

•  Leraar
•  Kerkgebou
•  Fasiliteite Beampte
•  Orrelis

Leraar

Bespreek die datum van die troue met die leraar.
Daar is een leraar, Dr. Hennie Swanepoel, in ons gemeente beskikbaar om die huweliksbevestiging waar te neem.
Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting.

Kerkgebou en Fasiliteite Beampte

Skakel ons fasiliteite beampte, Leana van Heerden by Tel:  044 382 1525, Maandae tot Vrydae, 08:00 tot 13:00.
•  Bespreek Kerkgebou
•  Bevestig Leana se beskikbaarheid

Orrelis

Skakel Marie Kok by 082 855 1837, en reël vir orrelspel tydens die diens.
Maak ook ‘n afspraak met die orrelis om liedere te bespreek.

Ander praktiese reëlings:

Dokumente

Die volgende dokumente moet verskaf word:

  • Identiteitsdokumente van beide persone wat in die huwelik tree.
  • Afskrifte van identiteitsdokumente vir beide persone wat as getuies gaan teken.
  • 3 x Paspoort grootte foto’s van die twee persone wat in die huwelik tree (kleur of swart-en-wit).
  • ‘n Afskrif van die huwelikskontrak / prokureursbrief rakende huweliksvoorwaardes (indien van toepassing).
  • ‘n Afskrif van egskeidingsbevel / doodsertifikaat met die nodige stempels van die Landdroskantoor (indien van toepassing).

Handig asseblief hierdie dokumente by Kerkkantoor in, een week voor die troue.

Blomme

Ruikers moet asseblief sover moontlik vooraf gedoen word en nie in die Kerk nie.

Tye

Geen huweliksbevestiging sal na 17:00 plaasvind nie.
Slegs een seremonie per oggend en een seremonie per middag kan geakkomodeer word.

Daar word ‘n ernstige beroep gedoen, om tog bedagsaam te wees en nie laat vir die seremonie op te daag nie.

Vooraf inoefening

Indien u die seremonie in die Kerk vooraf wil oefen, moet daar tydens die bespreking met die betrokke persone gereël word en die nodige fooie daarvoor betaal word.
Kontak Leana van Heerden (fasiliteite beampte) by Tel:  044 382 1525.

Video opnames en fotograwe

Bespreek die optrede van video- en fotograwe vooraf met die leraar.

Kerse

Indien daar kerse gebruik word, moet dit drupvrye kerse wees en in behoorlike houers geplaas word sodat daar nie kerswas op die matte en meubels drup nie.

Meubels in Kerkgebou en konsistorie

Geen meubels mag verskuif word nie en alle versiersels moet direk na afloop van die seremonie verwyder word.

Kragonderbrekings

Die Kerk aanvaar geen aanspreeklikheid vir kragonderbrekings tydens die seremonie wat deur die Munisipaliteit of Eskom veroorsaak is nie.

Kostes:

Neem asseblief kennis daarvan dat indien die seremonie 15 minute (of meer) laat begin, ekstra koste verhaal sal word.
Neem asseblief in ag dat die leraar, orrelis en fasiliteite beampte uurliks betaal word.

Huweliksfooi is betaalbaar minstens 1 maand voor die huweliksbevestiging.

Leraar
R800

Orrelis 
R800

Fasiliteite Beampte
R800

Klankoperateur (opsioneel) 
R500

Oefenfooi Na-Ure (per betrokkene)
R300

Registrasiefooi 
R500

Huur van Kerkgebou
R2 500

Huur van Buffelsbaai Saal 
R1 000

Skadedeposito (terugbetaalbaar)
R550

 

Vul asseblief die onderstaande vorm in:

Trou inligting

 

Verifikasie (Voltooi asb die onderstaande. Dit is om spam te voorkom. Dankie!)