Geld

BASAAR

Kontant bydraes vir die voorbereiding van die basaar kan gemaak word deur ‘n gemerkte koevert in die dankoffer sakkie te plaas.
Of via aanlyn betaling aan die kerk. NG Kerk Knysna, Absa takkode 632 005, Rek nr 4049013452 met verwysing: Basaar

Jy kan ‘n bydrae maak tot Knysna gemeente se werk

GEE Maandeliks deur middel van: 

Debietorder

Voltooi die bankaftrekordervorm en handig in by die kerkkantoor of stuur dit deur jou kerkraadslid aan ons. Kliek: BANK AFTREKORDERVORM 

Elektroniese Fondsoorplasing

Ons bankbesonderhede: NG Kerk Knysna, Absa takkode 632 005, Rek nr 4049013452

  • In die kollektebord te plaas wanneer jy die kerk besoek.