Ons Storie

oukerkOns gemeente is deel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Ons gemeente is in 1851 van George afgestig om veral die boswerkers in die Knysnabosse beter te kon bedien. Sedertdien is twee dogtergemeentes van Knysna afgestig nl Mc Lachlan (nou Plettenbergbaai) in 1930 en Karatara in 1951. (Vra by ons kerkkantoor vir die Eeufeesbundel en die 150-Jaar Feesbundel as jy meer van ons gemeente se geskiedenis wil lees.)

Die grense van die gemeente is tans van die monding van die Goukammarivier by Buffelsbaai al met die Homtinirivier tot by die kruin van die Outenikwaberge, dan Ooswaarts tot ‘n punt wat lynreg Suidwaarts deur die “Garden of Eden” sny tot by die see.

Die foto’s hier langsaan is van ons kerkgebou wat “nuut” gebou was in 1900 en soos dit vandag daar uitsien. Dit is die tuiste van ons “tradisionele” eredienste.

Die onderste foto wys ons “ou” saal wat in 1935 voltooi is asook die ingang na ons kerkkantoor en die “nuwe” saal wat sitplek vir 450 mense bied. Dit is in hierdie saal wat die “Kruiskerk” kontempor√™re eredienste gehou word.

Jy is baie welkom om by ons in te skakel of sommer na ons eredienste op ‘n Sondagoggend om 09:00 te kom.