Paasfees 2017

Ons nooi jou hartlik na ons Paasfees dienste! Die tema is “Hy sterf – ek leef!”

Daar sal twee dienste wees, albei om 09:00 in die Kerkgebou, gelei deur ds. Eugene Barnard:

Goeie Vrydag (Nagmaal)
Teksgedeelte: Lukas 23:13-25

Opstanding Sondag
Teksgedeelte: Lukas 23:35-43