Bedieninge

Kontakpersone

Kontakpersone is die Kerkraad en die gemeente in die breë se hande, voete, gesig en ore. Hulle is die mense wat kontak hou met lidmate en waar nodig terugvoer gee oor die welstand van mense in hul omgewing. Hulle deel ook van tyd tot tyd briewe, koeverte en ander belangrike inligting uit aan lidmate wat hulle bedien.

James Terblanche

James Terblanche
074 456 2237

 

Pastorale Bediening

Skakel vir Heidi Kidd of vir Ciffie Stears as jy deur ‘n moeilike tyd gaan. Hulle sal toesien dat iemand jou kontak of besoek.

IMG-20171108-WA0005-1

Heidi Kidd
082 413 6056

Ciffie Stears

Ciffie Stears
082 359 8006

 

Erediensbediening

Die Erediensbediening funksioneer hoofsaaklik deur middel van die Eredienswerkgroep wat op Dinsdaeaande vergader (17:30 in die Kleinsaal). By die geleentheid word die erediens van die vorige Sondag bespreek en die van die volgende Sondag beplan. Lidmate is welkom om hiervan deel te word om saam te gesels.

Susan Bothma en Annemarié van den Berg sorg dat alles in goeie order verloop tydens eredienste.

Susan Bothma

Susan Bothma (Kerkgebou)
078 237 9245

541129_557383134278799_1295436929_n

Annemarié van den Berg (Kruiskerk)
082 420 9996

 

Jeugbediening

Die Jeugbediening is die verantwoordelikheid van Stefan Human (Jeugwerker) in samewerking met die verteenwoordigers van die Kerkraad.

Die kategese word verdeel in twee groepe:

  • Liggies Kerk:  Vir kleuters (vanaf 3 jaar) en graad 1-6 leerders
  • Identity Groei:  Vir graad 7-11 leerders

Stefab Human

Stefan Human
Jeugwerker
082 088 3084
stefanghuman@gmail.com

Foto Ester Beyleveld

Ester Beyleveld
082 972 3936

 

Missionêre Bediening

Hierdie bediening is die gemeente se arm wat uitreik in ons omgewing en na buite die gemeente. As lidmate raak ons hierby betrokke om die nood in ons omgewing te verlig. Die bediening ondersteun ook instansies en groepe wat reeds met hierdie werk in ons omgewing betrokke is. Hou die afkondigings dop!

IMG-20171108-WA0005-1

Heidi Kidd
082 413 6056

 

Gebedsbediening en Toerusting

Gebed is ‘n belangrike deel van die gemeente. Lidmate word gedurig opgeroep tot voorbidding en om saam deel te neem aan gebedsgeleenthede. Lidmate kan ook voor eredienste in die Kleinsaal byeenkom vir gebed en voorbidding. Toerusting van lidmate deur kursusse wat aangebied word, sorg dat ons nie stagneer nie, maar toegerus voortgaan om ligdraers in die wêreld te wees. Kom wees deel daarvan!

Clary

Clary Starbuck
082 896 1058
Gebedsbediening

 

Kommunikasiebediening

Kommunikasie is een van ons belangrikste bedieninge wat moet toesien dat dit wat binne die gemeente gebeur, aan lidmate van en aan diegene buite ons gemeente gekommunikeer word.

Een hiervan is die gemeente se weeklikse afkondigingsblad, die Trompetter wat Sondagoggende by eredienste uitgedeel word. Indien jy iets van gemeentelike belang hierin wil adverteer, is jy baie welkom. Alle afkondigings moet in die week vooraf die kantoor alreeds teen Woensdag 10:00 bereik, waarna die blad saamgestel en gedruk word.

‘n Ander belangrike inligtings bron is die gemeente se Facebook blad. Gaan “like” ons Facebook blad en bly op hoogte van aktiwiteite in die gemeente.

20171009_114843

Stephanie de Ridder
062 415 7088

 

Fondsinsameling

Hierdie bediening is verantwoordelik vir spesiale fondsinsamelings soos die basaar en andere. Lidmate word opgeroep om hiervan deel te wees soos en wanneer ‘n fondsinsamelingsgeleentheid gereël word.

 

Administratiewe Bediening

Hierdie kommissies sien toe dat die diensverhoudings, finansies en die geboue van die gemeente in goeie orde is en werk baie nou saam met die Kerkkantoor.

Johan Janse van Rensburg

Johan Janse van Rensburg
Voorsitter van Diensverhoudinge
082 569 2195

Andre Korsten

André Korsten
Finansies
082 782 9626

Paul Perold

Paul Perold
Eiendom
083 254 3012