Kleingroepe

Om gestalte te gee aan die uitgangspunt dat ons “mekaar en ander” bedien en versorg in die gemeente, is die funksionering van kleingroepe vir ons baie belangrik.

Daar is tans nege kleingroepe in die gemeente. Daaronder tel Bybelstudie en Omgeegroepe wat op verskillende dae in huise vergader.

Skakel gerus in by een van hierdie groepe:

Brenton-on-Sea
Dinsdae  ·  15:00  ·  Paul Perold  ·  083 254 3012
Dinsdae  ·  19:00  ·  Hector Dreyer  ·  083 455 1407

Buffelsbaai
Dinsdae  ·  19:00  ·  Ken Whiley  ·  073 305 6733

Sentraal
Dinsdae  ·  18:00  ·  Ciffie Stears  ·  082 359 8006

Green Pastures
Woensdae  ·  18:00  ·  Henk Meyer  ·  079 496 8467

Knysna Heights
Woensdae  ·  18:00  ·  Sonette Voigt  ·  084 304 4558

VROUEBYBELSTUDIE

Brenton-On-Sea
Dinsdae  ·  10:00  ·  Marianne Dreyer  ·  082 497 7214

Kleinsaal
Dinsdae  ·  09:30  ·  Emmie Tait  ·  072 201 7001

MANNEBEDIENING

Moederskamer
Vrydae  ·  06:00  ·  Philip Voigt  ·  084 556 2494