Personeel

Dr Hennie Swanepoel

Dr. Hennie Swanepoel
Brugleraar

Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting.

 

Stefan Human

Stefan Human
Jeugwerker

Sel:  082 088 3084
E-pos:  stefanghuman@gmail.com

Stefan is sedert Januarie 2016 aangestel as Jeugwerker in die gemeente. Hy is verantwoordelik vir die organisering en koördinering van die gemeente se Jeugbediening en is self aktief betrokke by die bediening van jongmense in die breër gemeenskap, waaronder die skole in Knysna. Hy is betrokke by ‘n Omgeegroep vir jongmense en is deel van die gemeente se musiekbediening. Jy is baie welkom om met Stefan in verbinding te tree indien jy meer wil weet oor die bediening aan die jeug.

 

DSC_0430 4

Linda Grobler
Skriba

Kantoorure:
08:00-13:00
Maandag tot Vrydag

Tel:  044 382 1525
E-pos:  ngknysna@telkomsa.net

Linda is die skriba en verantwoordelik vir alle gemeentelike administrasie.

 

Leana van Heerden

Leana van Heerden
Fasiliteite Beampte

Kantoorure:
08:00-13:00
Maandag tot Vrydag

Tel:  044 382 1525
E-pos:  fasbeampte@gmail.com

Leana is verantwoordelik om om te sien na die fasiliteite van die gemeente, die voorbereiding daarvan vir gemeentelike funksies en die verhuring daarvan.

 

Algemene Werkers

“Boytjie”, soos wat William alom bekend staan, en Jeanette is die mense wat moet toesien dat alle lokale skoon, netjies en gereed is vir alle gemeenteaktiwiteite.

William Booysen

William Booysen