Ons Waardes

NG Kerk Knysna

As God se huisgesin, stap ons in die voetspore van die Vader en bedien mekaar en ander met liefde.

Ons kom weekliks bymekaar tydens ons eredienste.
In ons kleingroepe leer ons mekaar beter ken en groei saam nader aan God.
Ons kinders kom Sondae bymekaar in kategese klasse om meer te leer van God en Sy liefde vir hulle.

Ons wil ‘n gemeenskap wees wat:

  • gebou word, versterk word en groei deur die Woord van God;
  • liefde, integriteit en opregtheid lewe;
  • ruimtes skep waarbinne mense bemagtig word om self te kan bedien;
  • mense uitdaag tot ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus en op die pad van geloofsgroei begelei;
  • gasvry teenoor almal is;
  • ruimte maak vir mekaar.

Ons is bewus daarvan dat ons gemeente uit mense met uiteenlopende agtergronde, persoonlike voorkeure en aanbidding voorkeure bestaan. Ons glo dat dit noodsaaklik is dat ʼn omgewing geskep word waarin alle mense, ongeag persoonlike voorkeure of seksualiteit, welkom voel en Christus se liefde aanvoel op ʼn wyse wat hul lewens verryk en bydra tot die uitbreiding van God se Koninkryk. Deur ruimte vir mekaar te maak word die eenheid van die Liggaam van Christus sigbaar gemaak soos wat Jesus self daarvoor in Johannes 17 bid sodat die wêreld kan glo dat God vir Jesus gestuur het.

Hierdie waardes word die bakens van ons gestuurdheid. Dit rig ons in alles wat ons doen. Dit is nie bedienings nie. Dit is nie iets wat net een groep in die gemeente kan doen nie, dit is waardes wat teenwoordig moet wees in alles wat ons doen en is.