• Wie is ons
  • Ek is nuut
  • Wat om te verwag
  • Gebed
  • 714 Oordenking
  • Gee
  • Kontak ons

Ek is nuut

Welkom

By KnysnaKERK is daar plek vir jou! Dit is vir ons belangrlik dat jy God sal leer ken en Hom met alle sin jou sal lief hê. Dit is ook hier waar jy die geleentheid kry om jou liefde vir God te kan uitleef. Ons kan nie wag om die reis saam met jou aan te pak nie

Kontak ons

Bid vir my

Dedicated Experts

Meet the team

Alessia McKinnon

Founder & CEO

I’m a text box. Double click me to edit the text or to change the way I look. You can change the font, size, color, and more.

Kelly Morris

CFO

I’m a text box. Double click me to edit the text or to change the way I look. You can change the font, size, color, and more.

Chelsey Smith

CMO

I’m a text box. Double click me to edit the text or to change the way I look. You can change the font, size, color, and more.

Gallery

Follow our journey

Join our team

I’m a text box. Double click me to edit the text or to change the way I look. You can change the font, size, color, and more.